U Hrvatskom saboru o Sportskim igrama mladih

Branko Hrg, saborski zastupnik, u svom govoru o izmenama zakona o sportu istakao Sportske igre mladih, kao primer organizacije koja je postigla izuzetna ostvarenja u radu sa decom

U Hrvatskom saboru o Sportskim igrama mladih

čet, 16. april 2020.


Branko Hrg, saborski zastupnik, u svom govoru o izmenama zakona o sportu istakao je Sportske igre mladih, kao primer organizacije koja je u 25 godina postojanja postigla izuzetna ostvarenja u radu sa decom u Hrvatskoj i regionu. Igre su ponosne na poštovanje rada u interesu dece regiona, kao i na istaknute činjenice da je u Igrama u regionu učestvovalo 200.000 učesnika, kao i da je za decu u svim zemljama, u potpunosti sve besplatno.